Asynarchus thedenii er en liten til middels stor vårflue med brede, mørkt gråbrune framvinger med én til to små, lysere flekker. Arten er funnet i Finnmark. Larven lever vanligvis på sand- eller grusbunn i dammer, sjøer og sakteflytende elver. Den bygger et svakt buet, portabelt hus enten av plantebiter, sandkorn eller en blanding av begge.

Størrelse

Framvinge hann: 11,5–15,5 mm, framvinge hunn: 9,5–10,3 mm.

Kjennetegn

Asynarchus thedenii er en liten til middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe mindre enn hannen. Framvingen er bred med avrundet spiss, og er mørkt gråbrun med fine lyse spetter og med én til to litt større, lyse flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre middels store Limnephilidae-arter med brede brunlige framvinger, spesielt arter i slektene Asynarchus og Anabolia. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa, inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er bare funnet i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende elver, vanligvis med sand- eller grusbunn. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus som kan bestå kun av plantebiter som bark, løv og frø, av bare sandkorn, eller av en blanding av plantebiter og sandkorn.

Flygetid

Fra juli til september. Arten er mest tallrik i august.