Arctopsyche ladogensis er en middels stor, relativt bredvinget vårflue. Den er utbredt i indre deler av Sør-Norge samt over mye av Nord-Norge. Larvene lever i hurtigrennende elver med steinsubstrat, hvor de bygger flate, fastsittende fangstnett mellom steiner.

Størrelse

Framvinge hann 10–13 mm, framvinge hunn 13–18 mm.

Kjennetegn

Middels stor vårflue. Framvingen er relativt bred, noe tilspisset og svakt behåret. Bakvingen er bred og noe kortere enn framvingen. Hannen har bredere vinger enn hunnen. Framvingen er rødgul ved basis og mer mørkt brunlig mot ytterkanten, med mørkere skygger rundt tverribbene. Hannens framvinge er nokså jevnt tonet mens hunnens er diffust spraglet. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle bare i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen kraftig og like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er meget kort, andre segment er noe lengre enn første, tredje segment rundt dobbelt så langt som andre, fjerde segment litt kortere enn tredje, og femte segment er omtrent like langt som øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Hos hunnen er midtbeinets skinnelegg og fot utvidet.

Forvekslingsarter

Hunnen kan særlig forveksles med arter i slekten Hydropsyche, men framvingen er noe bredere. Hannen kan særlig forveksles med arter i familien Phryganeidae, først og fremst Oligotricha striata som også har brede, relativt ensfargede framvinger.

Totalutbredelse

Arten har holarktisk utbredelse. Den er utbredt i de nordlige delene av Europa.

Utbredelse i Norge

Utbredt på indre deler av Østlandet, i innlandet i Trøndelag og i Nord-Norge øst til Pasvik.

Levested og økologi

Larvene lever i hurtigrennende elver med steinsubstrat, hvor de bygger flate, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulesteder mellom steiner.

Flygetid

Slutten av mai til midten av juli.

Hunn av Arctopsyche ladogensis

Merk det tydelig utvidete midtbeinet.