Slekten Rhogogaster utgjøres av om lag 40 arter på verdensbasis. I Europa er det kjent rundt 10 arter. I Norge forekommer 5−6 arter. Slekten er vidt utbredt i Eurasia og Nord-Amerika.

Rhogogaster deles inn i to underslekter (sg.), sg. Rhogogaster og sg. Cytisogaster. I Norge er det arter i sg. Rhogogaster som dominerer. Om vi egentlig har etablerte arter innen sg. Cytisogaster i Norge er ikke klart. Artene i sg. Rhogogaster er grønne med varierende grad av svarte tegninger, mens hos sg. Cytisogaster forekommer også mer gulaktige og svarte former. Rhogogaster-artene er middels- til forholdsvis store arter, men hos enkelte arter kan størrelsen variere en del.

I Norge og Norden for øvrig er Rhogogaster-artene kanskje de bladvepser flest stifter bekjentskap med i felt. Artene forekommer nær sagt i alle typer habitater. Flere av artene er dessuten vanlige, og særlig i fjellet og i Nord-Norge er de svært tallrike. Artene søker også til blomster. Vertsplantevalget hos disse artene er sannsynligvis ulike arter innen vier (Salix), bjørk (Betula), osp (Populus) og or (Alnus). Flere andre vertsplanter er også nevnt (Taeger et al. 1998). De voksne insektene er glupske rovdyr, som eter alt fra insektegg til byttedyr på sin egen størrelse, inkludert sine egne artsfrender. For mange av artene er flygetiden lang, og man kan finne dem fra mai til ut i august, hvilket er generelt ganske uvanlig blant planteveps. Artene kan derimot være vanskelige å identifisere, siden flere av dem er svært like hverandre, og flere taksonomiske utfordringer står igjen å løse. Selv om flere av artene er svært vanlige, finnes også arter som er svært sjeldne. De sjeldne artene ligner de vanlige, og det er nesten ikke mulig å skille dem i felt. Hvis man ønsker å lære seg Rhogogaster, bør man derfor alltid samle inn det man finner. Rhogogaster-artene kan også minne om enkelte andre bladveps, spesielt enkelte Tenthredo-arter, men også enkelte grønne Nematus-arter minner mye om Rhogogaster i fargene. Flere av disse forekommer også i de samme habitater som Rhogogaster.

Rhogogaster chlorosoma hunn.Fånefjell, Bygland, Aust-Agder, Norge, 21.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.