Tenthredo campestris hunn. Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norge. 18.05.2008. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Hodet er svart, mens munndeler, antenner, og 2.−4. bakroppsegment er gult eller guloransje. Brystets overside er rødbrunt og 5.−9. bakkroppsegment er svarte. Legger og føtter er guloransje. Ovenfor bakhoften finnes en gul flekk. Vingene er klare med mørke årer, men forvingen har et gult skjær. Vingemerket og costalåren er brunoransje. I Vingenes fremkant finnes en tydelig mørk skygge. Hannen ligner hunnen. 12−14 mm.

Note: Denne arten kan kun forveksles med Tenthredo adusta Motschulsky, 1866, som forekommer i Finland og østover i Russland. T. adusta har gult eller guloransje hode, med en svart flekk i pannen og er generelt større.

Biologi

Arten forekommer i veikanter, jordekanter, skogskanter, ruderatmark og hager. De voksne søker særlig til blomster av vertsplanten. De flyr ofte rett over vegetasjonen rundt omkring på lokaliteten og er rovdyr som tar andre insekter.

Skvallerkål, Aegopodium podagraria, er oppgitt som vertsplante (Kontuniemi 1960).

Flygetiden er fra slutten av mai til begynnelsen av juli.

Tenthredo campestris som spiser et insekt. Skoklefall, Nesodden, Akershus, Norge. 01.06.2009

Norsk utbredelse

Kjent fra sørlige strøk av Sør-Norge. Funnet først og fremst i kystnære strøk på Østlandet, hvor den er forholdsvis vanlig, men den er også kjent fra enkelte steder i innlandet. Vestligste funn er i Rogaland. Arten er noe sporadisk i utbredelsesområdet i Norge, den er f.eks. enda ikke kjent fra Agder-fylkene. T. campestris kan opptre i antall på lokalitetene.

Global utbredelse

Arten er relativt vanlig i global sammenheng. Global utbredelse omfatter store deler av Europa, og arten går et stykke østover i Sibir.

Referanser

Kontuniemi T (1960). Suomen sahapistiäistoukkien ravintokasvit. Die Futterplanzen der Sägewespenlarven (Hymenoptera, Symphyta) Finnlands. Animalia Fennica 9, 1−104.