Tenthredo scrophulariae hunn. Ødegård, Fredrikstad, Østfold, Norge. 04.08.2012. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndelene er delvis gule. Antennene er relativt korte og lysebrune. På forbrystets fremkant, flekk på scutellum, postscutellum, bakranden av 1. og 4.−8. bakkroppsegment samt 9. segment er gule. Leggene og føttene er lysbrune. Lårene er svarte. Ovenfor bakhoften finnes en gul flekk. Benene er ellers forholdsvis lange. Vingene er klare med et litt brunlig skjær. Årene og vingemerket er brunt, Langs forvingens øvre ytterkant finnes en mørk skygge som går helt ut mot spissen. Hannen ligner hunnen. 11−15 mm.

Tenthredo scrophulariae hann. Sildebauen, Rygge, Østfold, Norge. 14.06.2008. Leg. Leif Aarvik.

Biologi

I Norge foretrekker arten forholdsvis varme lokaliteter der det ofte vokser kongslys. De voksne insektene søker til blomster, bl.a. kongslys og skjermplanter. De flyr ofte omkring lavt over eller i vegetasjonsbeltet. Ofte kan man finne dem sittende lavt på blader av ulike trær og busker, gjerne i forbindelse med paring. Habitatet er eng-, jorde- og skogkanter. Flere funn er også gjort i tilknytning til bebyggelse.

Arten er oppgitt å gå på planter innen brunrotslekta (Scrophularia) og mørkkongslys (Verbascum nigrum) (Taeger et al. 1998). I Norge er larver funnet på brunrot (S. nodosa).

Flygetiden strekker seg fra slutten av mai til begynnelsen av august. Flest funn er gjort fra siste halvdel av juni og utover i juli.

Tenthredo scrophularia hunn og hann i paring. Risleviga, Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 08.06.2014.

Tenthredo scrophulariae på kongslys. Slevik i Fredrikstad, Østfold, Norge. 16.07.2009.

Norsk utbredelse

I Norge er arten funnet i ytre kyststrøk i Sør-Norge, hvor den enkelte steder er forholdsvis vanlig. Ingen funn er så langt registrert i innlandet.

Global utbredelse

Til dels vanlig i global sammenheng. Global utbredelse omfatter store deler av Europa, Midtøsten og videre til Kaukasus.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.