Rhogogaster viridis hunn. Bergeneset, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 02.06.2011. Leg. Kai Berggren.

Rhogogaster scalaris er nytt gyldig vitenskapelig navn på arten som tidligere ble omtalt som Rhogogaster viridis auct. Teksten til arten er foreløpig ikke oppdatert i henhold til nytt navn, men bruker det gamle navnet, Rhogogaster viridis.

Beskrivelse

Hunner av Rhogogaster viridis. Øverst: Ørvik, Kragerø, Telemark, Norge. 01.06.2012. Leg. Kai Berggren. Nederst: Sogna, Skedsmo, Akershus, Norge. 19.05-30.06.2011. Leg. Kjell M. Olsen.

Rhogogaster viridis hann. Lundane, Bykle, Aust-Agder, Norge. 22.06.2009. Leg. Kai Berggren.

Hunnen: Grønn i live med varierende grad av svarte partier på hode, overside av bryst og bakkropp. Mørke individer kan ha nesten helt svart overside. På de lyseste individene vil det alltid være en tydelig svart linje på oversiden av bakkroppen. Oversiden av brystet og scutellum er skinnende med fin punktur. Mørke individer kan ligne R. dryas (se denne). Hos døde og tørre individer falmer grønnfargen og blir mer gulaktig. Hannen og hunnen ligner hverandre, men enkelte hanner kan være svært små. 6−12 mm.

Note: Arten varierer en del i størrelse. Individer fra Nord-Norge og fjellområder i Sør-Norge er som regel mindre enn individer fra lavlandet i Sør-Norge. Individer fra nord og fra høyereliggende områder er også som regel mørkere. Generelt er individer fra Sentral-Europa større og lysere enn individer fra Nord-Europa.

Biologi

Arten forekommer i alle typer habitater. De voksne kan påtreffes på blomster, særlig skjermplanter (Apiaceae). Voksne individer spiser andre insekter.

R. viridis er oppgitt å gå på en lang rekke vedaktige planter, for eksempel bjørk (Betula), osp (Populus), or (Alnus) og selje (Salix) (Taeger et al. 1998).

Arten kan påtreffes fra mai til begynnelsen av august. Det er riktignok lettest å finne den i juni og begynnelsen av juli. Hunner påtreffes hyppigere enn hanner.

Rhogogaster viridis hunn. Risleviga at Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, 09.06.2013.

Norsk utbredelse

R. viridis er utbredt over hele landet, men er særlig tallrik i høyereliggende skog og i bjørkebeltet. R. viridis er en av Norges vanligste planteveps.

Global utbredelse

Globalt forekommer arten fra Europa, gjennom Sibir og i Nord-Amerika.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.