Macrophya montana hunn. Nordåsen, Birkenes, Aust-Agder, Norge. Juni 2008. Leg. Svein Svendsen.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Munndeler, forbrystets bakre hjørner, vingelokket, ben, 1. bakkroppsegment og sidene av 4.−7. segment samt oversiden av 9. segment er gult. Bakbena har gule lår med ytterste del svart. Den svarte fargen dekker ca 1/3 av låret. Leggen er svart med en stor gul flekk på oversiden. Føttene er svarte. Vingene er klare med delvis mørke årer. Vingemerket er svart. Hannen: Ligner hunnen, men er mørkere. Bakkroppen er nesten helt svart og den har mer svart på bena. 9−11 mm.

Note: M. montana kan minne en del om en stor broddveps i habitus. I Sør-Europa forekommer dessuten flere lignende arter.

Macrophya montana hann. Belteviga, Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 14.06.2009. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Forekommer på varme, litt tørre og gjerne kystnære lokaliteter. De voksne insektene oppsøker villig blomster, som for eksempel hundekjeks (Anthriscus sylvestris). De kan fly forholdsvis raskt fra blomst til blomst.

Arter innen planteslekten Rubus er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998). I Norge trolig bringebær (R. idaeus) og bjørnebær (Rubus sp.) de mest aktuelle vertsplantene

Flygetiden er i Norge fra slutten av mai til begynnelsen av juli. De fleste funn er gjort i juni.

Macrophya montana hunn og hann i paring. Belteviga, Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 08.06.2013.

Norsk utbredelse

I Sør-Norge er arten utbredt i kyststrøk fra Østfold til Sørlandet. Den er også funnet bl.a. i traktene rundt Tyrifjorden (Hole) og i indre strøk av Telemark. Norge utgjør yttergrensen for denne artens utbredelse i Nord-Europa, og som på enkelte lokaliteter kan opptre i antall. M. montana ser ut til å fluktuere en del fra år til år, muligens p.g.a. klimatiske variasjoner.

Global utbredelse

Globalt har arten en vid utbredelse i Europa og er svært vanlig. Utbredelsen ellers dekker Midtøsten og østover til Kaukasus. Arten er også kjent fra Nord-Afrika (Lacourt 1985).

Referanser

Lacourt J (1985). Les Macrophya d'Afrique du Nord (Hymenoptera, Tenthredinidae. Nouv. Revue Ent. (N.S.). 4, 385−391.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.