Tenthredo atra hunn. Dal, Vang, Oppland, Norge. 30.06.2011. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Tenthredo atra hunn. Variant med midtre bakkroppsegmenter røde. Hofstadmyra, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge. 22.06.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

Hunnen. Svart. Munndelene og kinnene er hvite, forbrystets hjørner er lyse, beinene er som regel rødlige med mørke føtter. En tydelig hvit flekk finnes på bakhoftene. Antennene er helt svarte. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er svart. Det forekommer en fargevariant der hunnen har rød bakkroppsmidt (3.−5. segment). Denne formen er særlig kjent fra Midt- og Nord-Norge, men også funnet i Sør-Norge. Hannen: Ligner hunnen, men oversiden til de midterste bakkroppssegmentene (2−6) er røde. 9−11 mm.

Note: Denne arten hører til en gruppe svært like arter som ikke er tilstrekkelig klarlagt (Tenthredo atra-gruppen).

Tenthredo atra hann. Øvre Heimdalsvann, Øystre Slidre, Oppland, Norge. 04.07.2012.

Biologi

Arten forekommer i forskjellige habitater, som enger, skogkanter og skog med frodig undervegetasjon. De voksne kan av og til påtreffes på blomster.

Arten er oppgitt å gå på en lang rekke planter, 14 forskjellige arter er nevnt innen en rekke plantefamilier, både urter og vedaktige planter, deriblant døvnesle (Lamium album) og bjørk (Betula) (Taeger et al. 1998). Det er høyst usikkert om arten faktisk har såpass mange vertsplanter, og dette temaet trenger videre klargjøring.

Flygetiden er fra slutten av mai til slutten av juli, avhengig hvor i landet man er.

Norsk utbredelse

Arten er i Norge funnet over store deler av landet. Den går også opp i bjørkebeltet. Arten forekommer først og fremst i tilknytning til friske steder med innslag av høystauder. Den er nok mer alminnelig i innlandet enn ved mer kystnære lokaliteter. På gode lokaliteter kan den være ganske tallrik. Hunner er langt vanligere å finne enn hanner.

Global utbredelse

Globalt er arten utbredt og vanlig over store deler av Europa, gjennom Asia og i Nord-Amerika.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.