Slekten Aglaostigma består av rundt 55 arter på verdensbasis. I Europa forekommer rundt 10 arter. 3 av disse er funnet i Norge. Slekten er utbredt både i Eurasia og i Nord-Amerika, men er særlig artsrik i Asia.

Artene i slekten er ofte ganske fargerike, med gule, hvite og røde partier. Kjønnene kan enten ligne hverandre eller være ganske forskjellige. De er forholdsvis små til middels store insekter. Taksonomisk står Aglaostigma nær slekten Tenthredopsis. Vertsplantene til de europeiske artene, der dette er kjent, er ulike urter. Flere arter er derfor knyttet til forskjellige enghabitater. Enkelte arter kan ofte opptre i antall der de forekommer. De flyr som regel lavt over vegetasjonen, gjerne på- og rundt vertsplanten. Flygetiden for artene som forekommer i Norge, er forholdsvis kort og som regel tidlig på sommeren. De oppsøker sjelden blomster.