Macrophya albicincta hunn. Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 03.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Hvitt er: Munndelene, forbrystets bakhjørner, mer eller mindre scutellum og på bakre hofter finnes en stor hvit flekk. Vingemerket er svart. Denne arten ligner meget på M. ribis (se denne), men kan bl.a. skilles fra denne ved at hodet er skinnende og med fin punktuering. Hannen ligner hunnen, men er mindre og scutellum er vanligvis helt svart. 10−11 mm.

Note: Sør for Skandinavia finnes en art som heter M. alboannulata Costa, 1859. Denne er meget vansklig å skille fra M. albicincta, men er som regel litt større. Vertsplanten til M. alboannulata er hyll (Sambucus) (Taeger et al. 1998).

Macrophya albicincta hann. Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 03.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Arten forekommer i litt ulike habitater, gjerne frodige steder, som jordekanter, kantkratt, fuktområder og hogstflater. De voksne søker normalt ikke til blomster, men kan ofte sitte på blader. De flyr lavt over vegetasjonen.

Rødhyll (S. racemosa), svarthyll (S. nigra), vendelrot (Valeriana sambucifolia) og korsved (Viburnum opulus) er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998). Sannsynligvis er vendelrot den viktigste vertsplanten hos oss. For beskrivelse av larven, se Chevin (1975).

Flygetiden er vanligvis fra slutten av mai til begynnelsen av juli. I Norge er de fleste funn gjort i juni.

Macrophya albicincta hunn. Risleviga, Flekkerøya, Kristansand, Vest-Agder, Norge. 08.06.2014.

Norsk utbredelse

Funnet over store deler av landet. Dette er den mest utbredte Macrophya-art i Norge. Den er forholdsvis vanlig, og kan forekomme helt opp i bjørkebeltet.

Global utbredelse

Globalt er arten vidt utbredt i Europa og forekommer østover til Iran, Kaukasus og i Sibir. Den er heller uvanlig sør for Skandinavia, mens den nærstående M. alboannulata er særdeles vanlig.

Referanser

Chevin, H. 1975. Remarques taxonomiques et biologiques sur les Macrophya (Hym, Tenthredinidae) se développant sur Sambucus (Caproifoliaceae). Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.) 11 (2), 253−260.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.