Tenthredo velox hunn. Kindragon, Perthshire, Skottland. 04.06.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Hodet: Svart, munndeler er lyse. Antennene er svarte med lys underside på 3. til 6. ledd. 7. til 9. ledd er helt lyse, men 9. ledd er litt svart i tuppen. Bryst- og bakkropp er svart. En lys flekk finnes på siden bakerst på brystet. Bena er brune og svarte. Forleggen lysere. Bakhoftene er svarte. Vingene er klare med svarte årer. Vingemerket er svart og costa mørkebrun. Hannen: Ligner hunnen, men bakkroppen er rød fra 2. segment. Arten minner noe om T. balteata. 9−10 mm.

Tenthredo velox hann. Kindragon, Perthshire, Skottland. 04.06.2010. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

I Europa forekommer T. velox i til dels frodige habitater fra lavlandet og høyt til fjells, hvor den kan opptre sammen med andre Tenthredo-arter. I Tyskland regnes arten som lokal.

Hvilke vertsplanter arten kan ha hos oss er ukjent. Kanskje arter innen tungrasslekta (Polygonum). 

I Europa flyr arten fra slutten av mai til august (Benson 1952).

Norsk utbredelse

Arten er kun funnet én gang i Norge. En hann ble funnet ved Jarfjorden, Sør-Varanger i Finnmark i 1996 i begynnelsen av august (Heibo et al. 2008). Det er uklart om arten er etablert i Norge, men det er ikke utenkelig at den kan ha forekomster i østlige Finnmark.

Global utbredelse

T. velox er vidt utbredt i Europa helt sør til Spania. Videre er den kjent fra Sibir og Asia. Arten er kjent fra Finland, men ikke sikkert registrert i Sverige.

Referanser

Benson RB (1952). Hymenoptera, Symphyta. Handbk. Ident. Brit. Ins., London 6, (2b), 51–137.

Heibo E, Lønnve OJ og Skartveit J (2008). Aglaostigma alpinum (Thomson, 1871) and Tenthredo velox Fabricius, 1798 in Norway (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae. Norwegian Journal of Entomology 55, 229–232.