Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 520
Limniske 0
Terrestriske 520
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 50
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder