Rhogogaster chlorosoma hunn. Sagvollen, Kongsberg, Buskerud, Norge. 01.07.2008. Leg. B. A. Sagvolden & S. Svendsen.

Beskrivelse

Hunnen: Grønn med enkelte svarte tegninger. Denne arten er svært lik R. viridis (se denne), men kan som oftest skilles fra denne ved at den kun har en smal svart stripe på oversiden av bakkroppen. Stripen kan være mer eller mindre manglende på første bakkroppsledd og smalner utover mot spissen av bakkroppen. Hannen: Ligner hunnen, men den svarte stripen er som regel enda smalere enn hos hunnen, og kan i enkelte tilfeller nesten mangle. 10−13 mm.

Rhogogaster chlorosoma hann. Sørby, Nesodden, Akershus, Norge. 07.06.2008. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Veikanter, skogskanter, jordekanter og ulike typer skog med innslag av løvtrær. De voksne insektene forekommer av og til på blomster. Voksne individer spiser andre insekter.

R. chlorosoma er oppgitt å gå på en lang rekke planter, både urter som mjødurt (Filipendula ulmaria) og trær, f. eks. bjørk (Betula), or (Alnus), og ulike vier (Salix) (Taeger et al. 1998). Artens vertsplantevalg trenger nærmere klargjøring.

Flygetiden i Norge er fra slutten av mai til utover i juli, avhengig av breddegrad og høyde over havet.

Norsk utbredelse

Arten er utbredt over store deler av landet nord til Nordland. Den er ikke like vanlig som R. viridis og R. punctulata, men forekommer gjerne sammen med disse. Den er mer alminnelig i Sør-Norge enn i Nord-Norge.

Global utbredelse

Globalt forekommer arten over store deler av Europa og i Sibir.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.