Aglaostigma aucupariae hunn. Fyledalen, Sjöbo, Skånes län, Sverige. 22.05.2012. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Underleppen er hvit, antennene er svarte med lys underside. Forbrystets hjørner og vingelokkene hvite. Bakkroppen svart med rødt bånd. Den røde fargen dekker 3. til 6. bakkroppssegment. Benene er rødlige. Vingene er klare med mørke årer. Costa og basis av vingemerket er lys. Hannen ligner hunnen, men er mindre. 7−9 mm.

Aglaostigma aucupariae hann. Benestads backar, Tomelilla, Skånes län, Sverige. 22.05.2012. Leg. Ole J. Lønnve.

Biologi

Typisk engart, gjerne i tilknytning til litt friske enger. Arten forekommer ofte i samme habitater som slektningen A. fulvipes og arter innen slekten Tenthredopsis. De voksne oppsøker normalt ikke blomster, men flyr lavt over vegetasjonen. A. aucupariae kan også reprodusere partenogenetisk. Ved undersøkelser utført i laboratoriet er to former for partenogenese påvist hos denne arten (Chevin 1970): Noen hunner produserer bare hanner (arrhenotoki), mens andre hunner produserer avkom av begge kjønn (deuterotoki).  

Klengemaure (Galium aparine), gulmaure (G. verum) og hvitmaure (G. boreale) er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998).

Flygetiden i Norge er normalt fra siste halvdel av mai til litt ut i juni.

Norsk utbredelse

Arten er vidt utbredt i lavlandet i Sør-Norge. Arten er forholdsvis vanlig.

Global utbredelse

Store deler av Europa og østover i Sibir.

Referanser

Chevin, H. 1970. Bioécologie d’Aglaostigma aucupariae (Klug) (Hym, Tenthredinidae). Ann. Zool. Écol. anim 2 (3), 381−390.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.