Pachyprotasis rapae hunn. Marka, Farsund, Vest-Agder, Norge. 04.06.2013. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Svart med lyse/grålige partier på hodet, oversiden av brystet, sidene av brystet, bakkroppens sider og underside samt bena. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er mørkt. På siden av brystet finnes en karakteristisk svart langsgående linje, som kan variere litt i omfang. Dette er en viktig karakter hos denne arten. Hannen ligner hunnen, men fremstår gjerne som litt mørkere. 7−8 mm.

Pachyprotasis rapae hann. Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder, Norge, 15.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Arten forekommer i de fleste habitater. De voksne insektene kan av og til oppsøke blomster, særlig enkelte skjermplanter (Apiaceae), men dette er ikke vanlig. De flyr gjerne lavt over vegetasjonen eller sitter på blader.

P. rapae er oppgitt å gå på en lang rekke planter, nærmere 30 forskjellige arter er nevnt innen en rekke plantefamilier, både urter og vedaktige planter (Taeger et al. 1998). Det er høyst usikkert om arten faktisk har såpass mange vertsplanter, og dette temaet trenger videre klargjøring.

Arten flyr fra slutten av mai. Flygetiden avhenger av hvor i landet man er. I lavlandet i Sør-Norge er de fleste funn gjort fra slutten av mai og i juni. I Nord-Norge og i fjellet i Sør-Norge er flygetiden noe senere, og juni og juli er den viktigste tiden her. Fra lavlandet i Sør-Norge kjennes dessuten noen få funn gjort i slutten av august, hvilket kan indikere at arten kan ha en sporadisk 2. generasjon, men dette er neppe vanlig.

Norsk utbredelse

Arten er utbredt over hele Norge. Den forekommer i de fleste habitater, og går også opp i fjellbjørkeskogen. Ved Øvre Heimdalsvann i Øystre Slidre er den funnet på omtrent 1200 m.o.h. Arten kan være svært tallrik på lokalitetene, og er en av våre vanligste arter.

Global utbredelse

Utbredelse omfatter mesteparten av Europa, store deler av Asia samt i Nord-Amerika. Dette er en vanlig art i store deler av Europa.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.