Tenthredo er en svært stor slekt, i underkant av 1000 arter er kjent på verdensbasis. Slekten er representert både i Eurasia og Nord-Amerika. De er særlig tallrike i Asia. Flere arter er også kjent gjennom fossiler. I Europa forekommer mer enn 100 arter (Taeger et al. 2006). I Norge er 28 arter kjent.

Tenthredo deles inn i en rekke underslekter, flere uten representanter i Norge. I regelen er artene innen Tenthredo middels til store, ofte svært fargerike og kraftige insekter. Tenthredo-arter kan dukke opp i de fleste habitater, men ulike arter har ulike habitatvalg. Mange arter er blomstersøkende, men de voksne insektene er ofte også glupske rovdyr. Vertsplantevalget til mange av artene er svært omfattende (Taeger et al. 1998), og noen arter er særdeles polyfage. Enkelte arter er beskrevet å gå på så vidt forskjellige planter som bregner og løvtrær. Vertsplantevalget til mange arter er derimot ikke tilstrekkelig klarlagt. Flere arter innen denne underfamilien er kjent for å legge egg på planter larven ikke spiser (Viitasaari 2002). Larven må selv finne riktig vertsplante. Larvene til mange Tenthredo-arter er aktive i skumringen eller ved overskyet vær (Goulet 1996). 

Hos mange arter er det klare fargeforskjeller mellom kjønnene, mens for andre er kjønnene forholdsvis like. Mange av artene er relativt enkle å identifisere, også i felt, mens for andre kan identifisering være svært utfordrende. Mange taksonomiske utfordringer står også igjen å løse, og sannsynligvis vil flere av de artene som i dag oppfattes som gode arter bli splittet i fremtiden. Flygetiden varierer fra art til art, men i regelen flyr de fleste artene noe senere enn mange andre planteveps. Siden mange også tar til seg næring som voksne, kan de voksne insektene leve en stund. Man kan derfor påtreffe Tenthredo-arter gjennom store deler av sommeren.

Tenthredo ignobilis hunn. Vikevåg, Rennesøy, Rogaland, Norge. 21.05.1998. Leg. J. I. Johansen.

Tenthredo arcuata-komplekset

Tenthredo arcuata-komplekset utgjør en vanskelig taksonomisk gruppe med mange svært like arter. I litteraturen omtales komplekset også som T. arcuata-schaefferi komplekset, T. arcuata-gruppen etc. Fra Norge forekommer minst fire arter (T. arcuata, T. notha, T. brevicornis og T. arctica). Disse er til dels vanskelige å skille fra hverandre, spesielt hannene. Artene varierer også noe. Sørover og østover i Europa finnes ytterligere en rekke arter tilhørende dette komplekset. De er også representert i Nord-Amerika med mange arter (Goulet 1996). Flere av artene forekommer samtidig og i de samme habitatene, og alle er blomstersøkende. De sitter ofte godt nede i blomsten og spiser pollen. Mange arter forekommer i fjellområder rundt om i verden. F. eks. finnes det en rekke arter i Alpene, Pyreneene og andre fjellkjeder i Europa, men som ikke forekommer i Norden (figur 1). Artene i T. arcuata-komplekset har generelt et litt bie-aktig habitus. De er alle mer eller mindre svarte med gule tegninger på bryst og bakkropp og antennene er forholdsvis korte og tykke.

Benson (1959) publiserte ytterligere én art innen dette komplekset fra Norden, T. devia (Konow, 1900). Dette funnet ble gjort i Abisko i Nord-Sverige. Nyere undersøkelser viser derimot at alle funn bestemt til T. devia i Europa ikke tilhører denne arten, men trolig en til nå ubeskrevet art (Taeger et al. 2006). Denne ubeskrevne arten forekommer også høyst sannsynlig i Nord-Norge. En revidering av T. arcuata-komplekset er derimot under bearbeidelse (Heibo et al.), og en nærmere omtale av denne arten vil komme når dette arbeidet er ferdigstilt.

Figur 1

I Alpene finnes flere arter i Tenthredo arcuata-komplekset som ikke forekommer i Norden. Bildet viser en hunn av T. algoviensis. Vallée d'Aoste, Italia. 02.07.2014.

Referanser

Benson, R. B. 1959. Revision of the European sawflies of the Tenthredo arcuate-schaefferi complex (Hymenoptera: Symphyta). Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B) 28, 93−102.

Goulet, H. 1996. Revision of the Nearctic species of the arcuate group of the genus Tenthredo with notes on the higher classification of the Tenthredinini (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Contributions of the American Entomological Institute. 92 (2), 1−135.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Taeger A, Blank SM og Liston AD (2006). European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) –A Species Checklist for the Countries. Pp. 399–504 in Blank SM, Schmidt S og Taeger A (eds) (2006). Recent sawfly Research: Synthesis and Prospects.704 pp., 16 pl. Goecke & Evers, Kelteren.

Viitasaari M (Ed.) (2002). Sawflies (Hymenoptera, Symphyta). Tremex Press Ttd. Helsinki. 1. 516 pp.