Engmurerbie skilles fra andre skogsarter på den røde bukbehåringen. Den er relativt vanlig i varme skogkanter med mye død ved på Østlandet. Arten besøker gjerne gule kurvplanter og hekker i soleksponert død ved.