Vingespenn

33-36 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Sibir og Canada.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden i høyfjellet fra Dovre til Finnmarksvidda. Ingen funn nær kysten.

Unge stadier

Larven har i fangenskap blitt fostret opp på blåbær og tyttebær, men usikkert om det er vertsplanten i naturen.

Flyvetid

Juli - primo august. De fleste funn er gjort i partallsår.

Økologi

På fjellhei.