Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Vest-Europa og Marokko.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra ytre Oslofjord til Agdenes i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

På lynghei og i åpen skog.