Vingespenn

36-40 mm.

Totalutbredelse

Langs Vest-Europas kyster og Middelhavets sørkyst.

Utbredelse i Norge

Forekommer kun på Lista i Vest-Agder, der den ble oppdaget i 1985.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i sanden om dagen.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På sandstrender.