Vingespenn

28-32 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra skogteglfly ved at framvingen har rotstrek.

Totalutbredelse

Nord-Europa og fjellområder i Mellom-Europa, samt Kaukasus, mot øst til Amur ved Stillehavskysten.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet nord for Oslo. Det foreligger funn fra indre Hordaland, Røldal og fra indre Vest-Agder: Åseral.

Unge stadier

Larven lever på urter.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

I skog.