Vingespenn

34-41 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Mongolia og det sentrale Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig langs kysten fra midtre Oslofjord til Jæren. Sporadisk og svært lokal lenger nord.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Om dagen skjuler den seg mellom planterøttene.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

På sandstrender og sandflater.