Vingespenn

39-45 mm.

Kjennetegn

Spissen av framvingen med tydelig svart plett.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden rundt Oslofjorden og langs kysten til den sørlige delen av Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juli - medio september.

Økologi

I ulike åpne biotoper.