Vingespenn

40-43 mm.

Kjennetegn

Spissen av framvingen kun med mørk skygge, ikke markert svart plett som hos plettbåndfly. Bakvingens mørke bånd er bredere enn hos plettbåndfly og variabelt båndfly, spesielt ved bakhjørnet.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men har bredt seg nordover til Danmark og Sør-Sverige.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juli - primo september.

Økologi

På tørre enger og åpne buskbevokste steder.