Vingespenn

34-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Tunis, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Bodø.

Unge stadier

Larven lever på urter og busker.

Flyvetid

April - mai.

Økologi

I skogbryn, kratt og hager.