Vingespenn

Hann 38-42 mm., hunn 35 mm.

Totalutbredelse

Ikke funnet utenfor Norge.

Utbredelse i Norge

Utbredt i fjellstrøk fra Suldal i indre Rogaland nord til Dovre. Lokalt temmelig vanlig. Tidligere ble arten regnet som samme art som Agrotis fatidica som forekommer i Alpene.

Unge stadier

Larvestadiet er ikke kjent, men i likhet med nærstående arter er larven sannsynligvis nattaktiv.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På fjellhei.