Vingespenn

35-42 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Tyrkia, Kaukasus og Iran. I Mellom- og Sør-Europa kun i fjellene.

Utbredelse i Norge

Svært lokal og generelt sjelden, men kan opptre tallrikt på gode lokaliteter. I Sør-Norge utbredt nord til Dovre, i Nord-Norge spredt til Alta.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juli - primo september.

Økologi

På rullesteinsstrender, ved stup og klipperike steder. I Sør-Norge går den opp i høyfjellet.