Vingespenn

38-47 mm.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Vest-Agder til Bergen. I seinere år har arten gradvis spredt seg østover, og den har nå etablert seg mange steder ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio juli - primo september.

Økologi

Først og fremst på åpne steder.