Vingespenn

52-67 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, østover gjennom Sibir til Korea og Japan. Grønland og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland. Det foreligger enkeltfunn fra Målselv i Troms.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I og ved skog. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.