Vingespenn

30-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kaukasus, Sentral-Asia og det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter.

Flyvetid

Medio juli - medio september.

Økologi

På stein- og bergrike biotoper.