Vingespenn

36-42 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, østover til sentrale deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende nord til Dovre og Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på urter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I sørvendt rasmark og bratte, soleksponerte klippevegger.