Vingespenn

23-29 mm.

Totalutbredelse

Det aller nordligste Europa, Novaya Zemlya, det nordøstlige Sibir, Alaska og Yukon i Canada.

Utbredelse i Norge

Noen få individer funnet i høyfjellet i Troms.

Unge stadier

Larven lever på krekling.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

Om dagen på steinrik fjellhei over tregrensen.