Vingespenn

32-36 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, gjennom Russland til Japan.

Utbredelse i Norge

Arten har en isolert forekomst i Sunndal på Nordmøre, og er funnet én gang i Kristiansand i Vest-Agder 2000.

Unge stadier

Larvens naturlige vertsplanter er ikke kjent, men i fangenskap har de akseptert Salix-arter (selje, vier, pil) og kjempe (Plantago).

Flyvetid

April - mai.

Økologi

I løvskog.