Vingespenn

33-40 mm.

Kjennetegn

Ytre del av framvingen mangler pilflekker.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Midt-Østen, Sentral-Asia, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslo-området til Bergens-området. Dessuten i indre Agder og indre Telemark.

Unge stadier

Larven lever på røttene av ulike urter.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På åpne, relativt tørre, biotoper.