Vingespenn

30-34 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Stillehavet. Mangler på De Britiske Øyer.

Utbredelse i Norge

Vanlig i østlige deler av Sør-Norge nord til Lierne, sjelden langs Sørlandskysten og mangler helt i ytre strøk på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på smelle (Silene) og andre urter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I ulike biotoper, gjerne der det er berglendt. Den går opp til over tregrensen i fjellet.