Vingespenn

Hann 37-47 mm., hunn 48-56 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Nepal, Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men utbredt i de sørligste delene av Skandinavia.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på bøk, eik (Quercus) og lind, til en viss grad også på andre løvtrær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I edelløvskog og blandingsskog med edle løvtrær.