Vingespenn

Hann 34-48 mm., hunn 44-55 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Nord-Afrika, mot øst til Japan. Innført til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. Utover dette området er arten kjent fra Jæren på det aller sørligste Vestlandet, fra Kongsvoll på Dovre, og fra Alta og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje, vier, pil) og osp, også kjent fra poppel (Populus) og gråor.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I ulike biotoper der vertsplantene vokser. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.