Vingespenn

Hann 38-45 mm., hunn 47-56 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Sørlandet vest til Kristiansand, og på Østlandet nord til den sørlige delen av Hedmark.

Unge stadier

Larven lever på gran, unntaksvis på andre bartrær.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I granskog som står varmt.