Vingespenn

Hann 21-34 mm.

Kjennetegn

Hunn vingeløs, kroppslengde 13-17 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst, russland. Fjerne Østen. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på en mengde ulike urter, busker og trær.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

I skog, parker og gamle hager. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet. Hannen flyr om dagen, en sjelden gang om natta.