Vingespenn

Hann 35-47 mm., hunn 46-63 mm.

Totalutbredelse

Europa og Midtøsten til Afghanistan, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Første gang i Norge i Kristiansand i 2008. Arten har nå etablert seg i Kristiansands-området og er i tillegg påvist i Arendal og på Nøtterøy i Vestfold.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på bøk, men også på eik (Quercus) eller andre løvtrær og busker.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

Først og fremst i bøkeskog, men også i annen edelløvskog, hager og parker.