Vingespenn

Hann 23-27 mm.

Kjennetegn

Hunn vingeløs, kroppslengde 10-14 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: Jomfruland på Telemarkskysten 1984.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng og klokkelyng, men også på andre planter som vokser i habitatet.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

På lynghei og myr. Hannen flyr mest om dagen, av og til om natta, og kommer da til lys.