Fjelljordbie.

En av de få biene som er knyttet til fjellregionen. Spredte funn i Norge fra Røros, Oppdal, Folldal, Valdres og Tromsø. Arten besøker ulike blomster og er trolig en del oversett, men er avhengig av sandjord for hekking.

Fjelljordbie Lasioglossum boreale Svensson, Ebmer & Sakagami, 1977
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.