En meget vanlig art som finnes i ulike engtyper og tettbygde strøk i lavlandet trolig i hele Norge. Besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn i august. Kan forveksles med L. albipes.

Forvekslingsarter

Storjordbie kan forveksles med engjordbie Lasioglossum albipes.