Fjellblodbie er mer vanlig i indre strøk og i Trøndelag enn på Østlandet, der den er relativt sjelden. Den parasitterer på hagejordbie Lasioglossum fratellum og fjelljordbie Lasioglossum boreale. Fjellblodbie er enklest å skille fra nærstående arter på genitalier hos hannene.

Vertsarter