Arten er mer vanlig i indre strøk og i Trøndelag, enn på Østlandet der den er sjelden. Muligens knyttet til Lasioglossum rufitarse. Enklest å skille fra nærstående arter på genitalier hos hannene.