Vingespenn

32-41 mm.

Kjennetegn

Svært lik spinkelt taigafly. Ved å pensle bort skjell og hår på hannens bakkroppsspiss, vil de ytre deler av kjønnsorganene blottlegges. Hos kryptisk taigafly har valven to utspring av nesten samme størrelse. Hos spinkelt taigafly er det nedre utspringet tydelig mindre enn det øvre.

Totalutbredelse

Nord-Europa og Sibir. Forekommer i Nord-Sverige og Nord-Finland.

Utbredelse i Norge

I Norge kjent fra Stor-Elvdal i Hedmark, hvor den første gang ble funnet i 2018.

Unge stadier

Larvestadiet er ukjent.

Flyvetid

Juli - primo august. I Sverige og vest-Finland kun i partallsår. I øst-Finland i oddetallsår.

Økologi

I gammel barskog.