Vingespenn

36-41 mm.

Totalutbredelse

Nordøst-Finland, samt det sentrale og østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men forekomst i Sør-Varanger i Finnmark kan ikke utelukkes.

Unge stadier

Larvestadiet er ukjent.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I fuktig granskog.