Vingespenn

37 mm.

Totalutbredelse

Härjedalen i Sverige, nordøst-Finland, Sibir og det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men forekomst her er sannsynlig.

Unge stadier

Larvestadiet er ukjent.

Flyvetid

Ultimo juli - medio august. I Sverige i partallsår. I Finland i oddetallsår.

Økologi

I høyereliggende barskog.