Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia og Kaukasus, østover til Kamtsjatka og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på røtter og på blader som den trekker ned i jorda. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Juni - primo august. Lengst i sør en 2. generasjon i september - oktober.

Økologi

I hager og ved dyrket mark.