Vingespenn

35-45 mm.

Totalutbredelse

Afrika, Asia og Europa.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet, den sørlige delen av Østlandet, og i den sørlige delen av Rogaland. Nordligst påvist ved Hamar.

Unge stadier

Larvene lever som unge på blad av ulike urter, seinere lever de på røttene. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Ultimo mai - september i to generasjoner.

Økologi

På åpne steder, ofte dyrket mark. Kan gjøre skade på nyttevekster.